బంగారం ధరలతో పసిడిప్రియులు బెంబేలు: నేడు ధరలిలా.. చిక్కమగళూరులో 17కిలోల బంగారం సీజ్!!

News బంగారం ధరలతో పసిడిప్రియులు బెంబేలు . బంగారం.. ఈ పేరు చెప్తే మహిళల కళ్ళు ఒక్కసారిగా తళుక్కుమంటాయి. బంగారం కొనిస్తామంటే చాలు ఫుల్ సంతోషంలో మహిళలు …

Read more