అవతార్ చూడటం ఎందుకు: OTTలో నీటి మార్గం నీటి గుంటలో అలల అనుభూతిని కలిగిస్తుంది

జేమ్స్ కామెరూన్ అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్‌లో జూన్ 7న విడుదలైంది మరియు OTT స్క్రీన్‌లు ఎందుకు న్యాయం చేయలేకపోవచ్చనేది ఇక్కడ ఉంది. …

Read more