వేశ్య పాత్రలో నటించి మెప్పించిన అందాల తారలు.. – Tv9 Telugu

వేదంలో అనుష్క

ధనం సినిమాలో  సంగీత

జ్యోతిలక్ష్మీ చిత్రంలో  ఛార్మీ

సెగ మూవీలో  బింధు మాదవి

పవిత్ర చిత్రంలో శ్రియ

కమలతో నా ప్రయాణంలో  అర్చన

మేఘసందేశంలో  జయప్రద