ఓ సీతా హే రామ సాంగ్ లిరిక్స్

పాట పేరు : ఓ సీతా హే రామ  విశాల్ చంద్రశేఖర్ రచించిన సాహిత్యం అనంత్ శ్రీరామ్ పాట స్వరపరచడం మరియు ఏర్పాటు చేయడం విశాల్ చంద్రశేఖర్  గాయకులు : SPB చరణ్ మరియు రమ్య బెహరా

ఓ సీతా వదలనిక తోడవుతా రోజంతా వెలుగులిడు నీడవుతా దారి నడిపేనే చేతి గీత చేయి విడువక సాగుతా

తీరం తెలిపెనే నుదుటి రాత నుదుట తిలకమై వాలుతా కనులలో   మెరుపులా తారాడే కలని నేనవుతా

హై రామ ఒకరికొకరవుతామా కాలంతో కలిసి అడుగేస్తామా రేపెం జరుగునో రాయగలమా రాసే కలములో మారుమా

జంటై జన్మని గీయగలమా గీసే కుంచెనే చూపుమా మెరుపులా ఉరుములా దాగుండే నిజము చూడమ్మా ఓ సీతా వదలనిక తోడవుతా హై రామ ఒకరికొకరవుతామా

మొత్తం లిరిక్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Arrow